Chiến lược phát triển

Email In PDF.

 

alt

 

Chiến lược tập trung: Đầu tư tập trung vào ngành gỗ, bao gồm:  trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ, thiết kế, sản xuất, thi công,  xuất khẩu đồ gỗ nội thất.

 
Close